22 września, 2023

elektroniczne głosowanie na walnych zgromadzeniach